Thủ tục thành lập và cho phép hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ 2024

giay-chung-nhan-dang-ky-hoat-dong-kiem-dinh

Trung tâm ngoại ngữ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội với vị thể là tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu của người học trong xu thế hội nhập quốc tế.Trung tâm ngoại ngữ là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của hệ thống giáo dục Việt Nam và được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm ngoại ngữ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Công ty Luật TNHH An Thiện Minh  (“Luật An Thiện Minh”) kính gửi tới Quý bạn những thông tin cơ bản của pháp luật Việt Nam quy định về việc thành lập và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ như sau:

 1. Căn cứ pháp lý

 • Luật Đầu tư số: 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.;
 • Luật Giáo dục số: 43/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019;
 • Nghị định số: 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều của Luật Giáo dục;
 • Thông tư số: 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 08 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học.
 • Các văn bản pháp luật khác có liên quan.
 1. Điều kiện Thành lập và cho phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

  • Điều kiện về đăng ký kinh doanh:

Hiện nay pháp luật cho phép cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước được phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ để giảng dạy, đào tạo ngoại ngữ tại Việt Nam.

Tuy nhiên, để các Trung tâm ngoại ngữ được phép hoạt động thì phải đáp ứng thêm các điều kiện cụ thể như sau: cá nhân, tổ chức phải dăng ký kinh doanh có đăng ký ngành, nghề kinh doanh phù hợp để kinh doanh Trung tâm ngoại ngữ và đồng thời Trung tâm ngoại ngữ chỉ được phép hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Để hiểu rõ hơn về thủ tục đăng ký kinh doanh, Quý bạn có thể tham khảo thêm các bài viết của Luật An Thiện Minh.

 • Điều kiện để Thành lập Trung tâm ngoại ngữ được cấp phép hoạt động giáo dục:

– Có Quyết định thành lập của tổ chức kinh tế phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BGDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu hoạt động của Trung tâm;

– Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm;

+ Có đủ các phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng thực hành lao động sản xuất phù hợp;

+ Đối với địa điểm thực hiện hoạt động giảng dạy của Trung tâm ngoại ngữ phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp thuê địa điểm phải có Hợp đồng thuê/mượn và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phù hợp. Đặc biệt, địa điểm giảng dạy phải đủ điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn theo quy định của pháp luật.

+ Có các thiết bị dạy học, tài liệu học tập, chương trình giảng dạy phù hợp với chương trình đào tạo của trung tâm..

Những điều kiện này phải được chứng minh trong hồ sơ đề nghị Cho phép trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục bằng các văn bản tài liệu.

trung-tam-ngoai-ngu
Hình ảnh minh họa trung tâm ngoại ngữ
 • Điều kiện về tên của Trung tâm ngoại ngữ:

-Tên của trung tâm ngoại ngữ được đặt theo nguyên tắc sau: Trung tâm ngoại ngữ + Tên riêng.

         + Tên riêng của trung tâm không được trùng với tên riêng của trung tâm đã thành lập trước đó; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

+ Trung tâm ngoại ngữ có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) với nội dung tương đương.

-Tên của trung tâm ngoại ngữc được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.

  • Điều kiện về Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ:

            Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ – là người đứng đầu, trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ. Giám đốc Trung tâm phải đáp ứng các điều kiện sau:

-Có nhân thân tốt;

-Có năng lực quản lý;

-Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

-Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ do doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tự bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 năm và không quy định giới hạn số lần tái bổ nhiệm Giám đốc trung tâm.

 • Điều kiện về Giáo viên của Trung tâm ngoại ngữ:

Giáo viên của Trung tâm ngoại ngữ là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng; giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể), người nước ngoài. Điều kiện cụ thể của giáo viên giảng dạy ngoại ngữ được pháp luật quy định như sau:

– Giáo viên là người Việt Nam: đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

+ Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

-Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ: được giảng dạy ngoại ngữ ở Việt Nam nếu đáp ứng điều kiện: Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

-Giáo viên là người nước ngoài đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

+ Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;

+ Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

 1. Trình tự, thủ tục thành lập Trung tâm ngoại ngữ.

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ Đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục – Trung tâm ngoại ngữ.

 1. Quyết định thành lập Trung tâm ngoại ngữ do Doanh nghiệp ban hành;
 2. Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 3. Nội quy hoạt động giáo dục của Trung tâm ngoại ngữ;
 4. Báo cáo cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu giảng dạy của Trung tâm ngoại ngữ:
 5. Danh sách cán bộ, nhân viên trực thuộc Trung tâm ngoại ngữ và tài liệu chứng minh năng lực của cán bộ, nhân viên
 6. Văn bản chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà (Hợp đồng thuê/mượn nhà + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất);
 7. Nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của Trung tâm.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cá nhân, tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ nêu trên tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt địa chỉ trụ sở Trung tâm ngoại ngữ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;

Bước 3: Trả kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm và nêu rõ lý do.

 1. Phí, lệ phí Nhà nước:

  Miễn phí.

 2. DỊCH VỤ CỦA LUẬT AN THIỆN MINH CUNG CẤP

STT` DỊCH VỤ THỰC HIỆN GHI CHÚ
1 – Dịch vụ Thành lập, thay đổi, chấm dứt hoạt động của Doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp (Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh,…)

– Dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp, tư vấn pháp luật về thuế, kế toán cho doanh nghiệp.

– Dịch vụ soạn thảo, tư vấn Hợp đồng kinh doanh, thương mại,…

 
2 Dịch vụ tư vấn và tham gia hòa giải các tranh chấp kinh doanh thương mại, hình sự, dân sự, đất đai, hôn nhân, thừa kế,…  
3 Dịch vụ tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự rong quá trình giải quyết vụ việc/vụ án về Dân sự, Hình sự, Hành chính, Hôn nhân gia đình, Thừa kế, Tranh chấp đất đai,… tại Tòa án và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.  

Nhằm hỗ trợ Quý bạn trong quá trình hoạt động của các Doanh nghiệp, Trung tâm ngoại ngữ, Luật An Thiện Minh cung cấp các gói dịch vụ liên quan tới Pháp lý doanh nghiệp, pháp luật về Tài chính kế toán – Thuế. Đồng thời, Luật An Thiện Minh kiến nghị Quý bạn nên sử dụng gói dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên của các đơn vị cung cấp pháp lý chuyên nghiệp để có được sự hỗ trợ đồng bộ, trọn vẹn và ưu việt nhất đối với mọi vấn đề pháp lý của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và phát triển.

 

 

Để lại bình luận

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top