Quy trình và hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư mới nhất 2024

giay-phep-quang-cao-my-pham

Bạn đang muốn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp nhưng không biết bắt đầu từ đâu và thủ tục thực hiện như thế nào? Bạn muốn tìm một đơn vị giúp hỗ trợ tư vấn và thực hiện việc thay đổi giấy chứng nhận đầu tư theo đúng quy định. Luật An Thiện Minh chúng tôi tự tin sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn, chúng tôi thực hiện trên nguyên tắc: nhanh chóng – tiết kiệm chi phí – đảm bảo tính pháp lý.

  1. Khái niệm Giấy chứng nhận đầu tư và thay đổi giấy chứng nhận đầu tư.

Giấy chứng nhận đầu tư được hiểu là văn bản xác nhận thông tin về đăng ký đầu tư của một doanh nghiệp đối với một dự án đầu tư cụ thể. Giấy phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp nhà đầu tư đầy đủ hồ sơ chứng minh họ có đủ điều kiện để triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nội dung của giấy chứng nhận đầu tư bao gồm: Tên đầy đủ của dự án đầu tư, mã số dự án đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp, Tên nhà đầu tư, Mục đích và quy mô của dự án đầu tư; Địa điểm thực hiện dự án; Tổng diện tích sử dụng; Vốn đầu tư để thực hiện dự án (có thể là vốn góp hoặc vốn vay); Thời hạn để hoàn thành dự án; Tiến độ thực hiện, các hình thức ưu đãi (nếu có).

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là việc chủ doanh nghiệp chủ đầu tư đầu tư thực hiện thay đổi thông tin trên giấy đầu tư nhằm đảm bảo rằng sự thay đổi trên thực tế đã cập nhật trên giấy phép. Trong quá trình thực hiện dự án ban đầu của mình, chủ đầu tư được phép thực hiện chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án cho nhà đầu tư khác và sau đó nhà đầu tư đó phải thực hiện việc điều chỉnh. Việc thay đổi dự án đầu tư nếu làm thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đầu tư thì nhà đầu tư phải thay đổi cả giấy chứng nhận đầu tư.

  1. Một số điều cần biết khi tiến hành thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Đối với doanh nghiệp đang gộp giấy chứng nhận đầu tư và đăng ký kinh doanh thì phải thực hiện tách trước theo đúng quy định của luật.

Doanh nghiệp cần đảm bảo pháp lý đối với các ngành nghề kinh doanh đã đăng ký và có ý định thay đổi.

Sau khi đã điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thì các thành viên cần góp đủ vốn theo đúng thời hạn quy định của luật

Một lưu ý nữa là nếu thay đổi giấy chứng nhận dẫn đến việc phải được sự chấp thuận chủ trương đầu tư thì doanh nghiệp sẽ xin chấp thuận trước rồi mới tiến hành được việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể được phép đăng ký vốn đầu tư lớn hơn so với vốn điều lệ hiện tại của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu đăng ký lớn hơn thì doanh nghiệp phải có đầy đủ tài liệu chứng minh khả năng tài chính của doanh nghiệp

Doanh nghiệp thực hiện việc điều chỉnh giấy phép đầu tư sẽ không phải nộp bất kỳ lệ phí nhà nước nào. Quy định này góp phần tạo điều kiện hết mức để doanh nghiệp phát triển và mở rộng quy mô.

  1. Sự cần thiết của việc thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp

            Việc thay đổi giấy chứng nhận đầu tư có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc tuân thủ quy định pháp luật của doanh nghiệp, tránh cho doanh nghiệp không bị phạt vi phạm hành chính. Do đó, việc thay đổi mang tính kịp thời, cấp bách và vô cùng quan trọng.

Theo luật doanh nghiệp hiện hành, thì những thay đổi sau đây cần phải thay đổi giấy phép đầu tư: Thay đổi tên, địa điểm, diện tích, mục tiêu, quy mô của dự án đầu tư; Tăng giảm vốn đầu tư dự án cũng như tiến độ và việc huy động vốn; Thay đổi thông tin liên quan đến chủ đầu tư; thay đổi ngành nghề trên giấy chứng nhận đầu tư…Những sự thay đổi bắt buộc đều phải tiến hành thay đổi giấy phép đầu tư.

  1. Trình tự thay đổi giấy phép đầu tư

Bước 1: Tiến hành soạn và chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ chuẩn bị bao gồm

– Văn bản đề nghị thay đổi giấy phép đầu tư theo mẫu (01 bản gốc)

– Báo cáo tổng thể tiến độ triển khai dự án đầu tư đến thời điểm thay đổi (01 bản gốc)

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đang đầu tư (bản gốc hoặc bản sao chứng thực)

– Một số tài liệu khác như: Sao y chứng thực báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong hai năm gần đây; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao hợp đồng thuê địa điểm thực hiện dự án; Giải thích và tường trình về việc sử dụng công nghệ, một số hồ sơ khác chứng minh tư khách pháp lý của doanh nghiệp.

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan trước đó đã cấp giấy phép đầu tư

Sau khi đã chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và đúng quy định, Doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan đã cấp giấy phép đầu tư. Việc nộp hồ sơ thực hiện trong giờ hành chính, doanh nghiệp sẽ nhận được giấy biên nhận hẹn thời gian trả kết quả.

Bước 3: Nhận kết quả theo đúng quy định

Trong thời gian theo quy định của luật, cơ quan có có thẩm quyền sẽ xem xét và xác định tính đúng đắn của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy phép đầu tư thay đổi, nếu hồ sơ không hợp lệ chuyên viên sẽ ra thông báo từ chối hồ sơ hoặc thông báo sửa đổi bổ sung hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị lại hồ sơ.

Ngoài những giấy tờ trong, doanh nghiệp có thể sẽ phải cung cấp những giấy tờ sau:

Nếu thay đổi giấy đăng ký kinh doanh cần nộp thêm báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2 năm gần nhất hoặc tài liệu khác thể hiện khả năng tài chính của doanh nghiệp

Nếu thay đổi trụ sở thì phải có sao y chứng thực các giấy tờ sau: Hợp đồng hoặc giấy tờ chứng minh có quyền đối với đất…

Nếu tăng/giảm vốn đầu tư thì cần nộp sao kê ngân hàng về việc công ty đã góp đủ vốn

Nếu thay đổi người đại diện của công ty thì phải cung cấp giấy tờ pháp lý người thay đổi

Báo cáo giải trình về việc sử dụng thiết bị công nghệ: Báo cáo chi tiết thông tin sử dụng theo điểm b khoản 1 điều 32 Luật Đầu tư hiện hành.

  1. Cơ quan có giải quyết thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư

            Tùy vào từng đối tượng điều chỉnh mà cơ quan có thẩm quyền giải quyết sẽ là khác nhau. Theo quy định của luật đầu tư và nghị định hướng dẫn hiện hành.

Sau đây là một số cơ quan có thẩm quyền giải quyết

* Sở kế hoạch và đầu tư sẽ giải quyết việc điều chỉnh giấy phép đầu tư thuộc các dự án cụ thể như sau: Các dự án ngoài khu chế xuất, khu kinh tế hoặc khu công nghiệp, công nghệ cao

* Ban quản lý cấp giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp: Dự án đầu tư xây dựng trong khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp.

giay_chung_nhan_dau_tu

(Ảnh giấy chứng nhận đầu tư)

  1. Thời hạn cấp giấy chứng nhận đầu tư

            Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp nhận được thông báo hợp lệ, cơ quan nhà nước sẽ ban hành giấy phép đầu tư.

Quy định mức phạt của nhà nước đối với doanh nghiệp không kịp thời thay đổi khá lớn do đó doanh nghiệp cần khẩn trương và kịp thời thay đổi để đáp ứng đầy đủ quy định của luật.

Như vậy, thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư là thủ tục vô cùng quan trọng và cấp  thiết đối với những doanh đang thực hiện các dự án có sự thay đổi trên thực tế.Tuy nhiên, việc chuẩn bị hồ sơ giấy tờ lại vô cùng phức tạp, tỷ mỷ đòi hỏi phải có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực đầu tư. Luật An Thiện Minh chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tốt nhất, nhanh nhất. Chắc chắn khi sử dụng dịch vụ tư vấn điều chỉnh giấy phép đầu tư của chúng tôi bạn sẽ hài lòng.

 

Để lại bình luận

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top