Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp năm 2024

giay-chung-nhan-dang-ky-hoat-dong-ban-hang-da-cap

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp là một tài liệu pháp lý chứng nhận rằng một công ty hoặc tổ chức đã được đăng ký và được phép thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp. Đây là một loại hình kinh doanh trong đó các nhà phân phối độc lập được khuyến nghị hoặc tuyển dụng để bán sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty gốc, thông qua việc xây dựng một mạng lưới bán hàng đa cấp. Hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp là hoạt động đang được phổ biến và không còn xa lạ đối với tất cả mọi người hiện nay. Để có thể thực hiện được hoạt động này thì cần phải có đầy đủ các điều kiện và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo đúng pháp luật quy định.

Dưới đây là bài viết cung cấp một số nội dung về dịch vụ tư vấn về trình tự, thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Luật An Thiện Minh.

Căn cứ pháp lý

Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Nghị định 18/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 40/2018/NĐ-CP kinh doanh theo phương thức đa cấp

 1. Đa cấp là gì? Hoạt động bán hàng đa cấp

Đa cấp bao gồm nhiều người tham gia, được chia thành nhiều nhánh, cấp khác nhau thực hiện công việc theo một kênh hay một chiến lược phân phối hàng hóa thông qua hệ thống

Hoạt động bán hàng đa cấp được hiểu là kinh doanh sử dụng mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh. Ở đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế từ kết quả kinh doanh của mình và của những người tham gia khác trong mạng lưới. bán hàng đa cấp là mô hình kinh doanh đa tầng, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng bằng phương thức tổ chức kinh doanh đó là thông qua nhiều cấp khác nhau, trong đó người tham gia sẽ được hưởng tiền hoa hồng, phần thưởng và các lợi ích kinh tế khác đến từ kết quả bán hàng của chính mình và của người khác trong mạng lưới do người đó tổ chức ra và được doanh nghiệp chấp thuận.

Kinh doanh đa cấp mang một số đặc điểm sau:

 • Là hình thức bán lẻ hàng hóa: doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thể trực tiếp sản xuất và bán lẻ sản phẩm hoặc phân phối hàng hóa của các công ty khác. Hình thức kinh doanh thông qua mạng lưới tiếp thị
 • Việc cung cấp hàng hóa được thực hiện theo một mạng lưới các chủ thể ở nhiều cấp, nhánh khác nhau: bán hàng ở nhiều cấp là bán trực tiếp cho nhà phân phối hoặc giới thiệu và bán cho người tiêu dùng. Người tham gia được hưởng hoa hồng và thưởng trên kết quả bán hàng của mình và các thành viên khác trong mạng lưới do mình tổ chức
 • Thù lao của người tham gia nhận từ hai nguồn: tiền hoa hồng trực tiếp trên doanh số của mình; hoa hồng gián tiếp là khoản thưởng khi xây dựng được mạng lưới tiêu thụ của người tham gia khác. Những người bán theo bậc sẽ giúp doanh nghiệp bán và hưởng hoa hồng

  giay-chung-nhan-dang-ky-hoat-dong-ban-hang-da-cap
  Hình ảnh minh họa
 1. Điều kiện xin cấp phép Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Căn cứ Nghị định 18/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 40/2018/NĐ-CP về kinh doanh theo phương thức đa cấp, Tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải đáp ứng các điều kiện như sau:

–         Tổ chức là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên;

–          Thành viên của công ty hợp danh, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, thành viên công ty TNHH một thành viên và 2 thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không bao gồm tổ chức cá nhân đã từng giữ các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã từng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP trong thời gian doanh nghiệp đó đang hoạt động bán hàng đa cấp;

–          Ký quỹ tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Nghị định 42/2014/NĐ-CP

–         Có mẫu hợp đồng tham gia, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo bán hàng đa cấp cơ bản rõ ràng và phù hợp với quy định của Nghị định này;

–          Trang thông tin điện tử cung cấp thông tin của doanh nghiệp, hoạt động bán hàng, hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp và hệ thống thông tin liên lạc để kịp thời tiếp nhận giải đáp thắc mắc hoặc khiếu nại của người tham gia bán hàng.

–          Trường hợp tất cả các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông của doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải có thời gian hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp thực tế tối thiểu 03 năm liên tiếp ở một nước hoặc một vùng lãnh thổ trên thế giới.

 1. Hồ sơ xin cấp phép Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Hồ sơ xin cấp phép Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp gồm những giấy tờ tài liệu sau:

Tên tài liệu Mẫu, căn cứ pháp lý Số lượng
Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp Mẫu 01, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP 01 Bản chính
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị tương đương 01 Bản sao
Danh sách kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ 01 Bản chính
Giấy tờ pháp lý về việc thành lập tổ chức Lưu ý: Trong trường hợp đối tượng thành lập là tổ chức 01 bản sao
Tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp:

-Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

-Kế hoạch trả thưởng;

-Chương trình đào tạo cơ bản;

-Quy tắc hoạt động.

02 bộ bản chính
Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp bao gồm tên, chủng loại, xuất xứ, quy cách đóng gói, chế độ bảo hành (nếu có), giá bán và số điểm thưởng quy đổi tương ứng với giá bán, thời điểm áp dụng. 01 bản chính
Văn bản xác nhận ký quỹ 01 bản chính
Tài liệu giải trình kỹ thuật về hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp Điều 44 Nghị định 40/2018/NĐ-CP 01 bản chính
Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có trang thông tin điện tử Điều 45 Nghị định 40/2018/NĐ-CP 01 bản chính
Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong ba năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp, xác nhận, chứng minh Điểm h khoản 1 Điều 7 Nghị định 40/2018/NĐ-CP

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư nước ngoài.

01 bản sao
Giấy phép kinh doanh có nội dung cấp phép phân phối bán lẻ, bao gồm hoạt động bán lẻ theo phương thức đa cấp. Trong trường hợp doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 01 bản chính

 

 1. Trình tự thủ tục cấp phép Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

4.1. Cơ quan thực hiện

-Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

4.2. Đối tượng được cấp phép

– Chỉ được thực hiện đối với hàng hóa còn mọi hoạt động kinh doanh với đối tượng không phải hàng hóa thì đều bị cấm, trừ trường hợp có quy định khác của pháp luật.

– Đối với những hàng hóa sau sẽ không được kinh doanh theo phương thức đa cấp:

+ Hàng hóa là các loại thuốc như thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y (bao gồm cả thuốc thú y hải sản); các trang bị y tế; hạn chế sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn và cấm sử dụng trong các lĩnh vực gia dụng, y tế và các loại hóa chất nguy hiểm;

+ Các sản phẩm về nội dung thông tin số.

4.3. Trình tự thực hiện

*Tiếp nhận hồ sơ

Doanh nghiệp chuẩn bị bộ hồ sơ và nộp trực tiếp hoặc gửi qua cổng thông tin điện tử  đến Văn phòng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương (kèm theo bản điện tử định dạng “.doc” và “.xls”);

*Thẩm định hồ sơ

Kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

Nội dung thẩm định hồ sơ cấp phép bán hàng đa cấp gồm:

–         Tính xác thực của văn bản xác nhận với ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ

–         Thẩm định nội dung các tài liệu giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp GCN đảm bảo hợp lệ với các quy định của Nghị định

+Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong vòng 30 ngày Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung.

+Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung hồ sơ còn thiếu, không đúng hạn hoặc doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện của hồ sơ thì Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp.

*Trả kết quả

Hồ sơ đáp ứng yêu cầu và hợp lệ, Bộ Công Thương tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu số 02 phụ lục kèm theo của nghị định và giao lại cho doanh nghiệp 1 bộ tài liệu có đóng dấu treo hoặc hoặc dấu giáp lai

Kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký, trong thời hạn 10 ngày là việc; Bộ Công Thương có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của mình và thông báo cho ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ, cung cấp bản sao giấy chứng nhận và bản sao các tài liệu cho các Sở Công Thương trên toàn quốc bằng phương thức gửi qua bưu điện hoặc thư điện tử ( Khoản 4,5 Điều 9 Nghị định này)

4.4. Thời hạn giải quyết

Kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ và hợp lệ. Kể từ ngày nhận đủ phí thẩm định, Bộ Công Thương thực hiện thẩm định hồ sơ trong thời hạn 20 ngày làm việc.

4.5. Phí, lệ phí thẩm định 

Mức phí thẩm định cấp mới, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được quy định là 5.000.000 đồng/ 1 lần thực hiện thẩm định.

Mức phí thẩm định sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được quy định là 3.000.000 đồng/ 1 lần thực hiện thẩm định

 1. Dịch vụ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Công ty Luật TNHH An Thiện Minh chúng tôi với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng trên khắp cả nước sẽ là một đối tác đáng tin cậy để bạn lựa chọn. Chúng tôi hân hạnh cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ tư vấn chuyên sâu trong tất cả các lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, pháp luật thương mại, pháp luật dân sự, pháp luật hình sự, pháp luật hợp đồng, giấy phép kinh doanh, … hỗ trợ khách hàng xử lý những vấn đề pháp lý.

Luật An Thiện Minh xin cam kết luôn đem đến cho khách hàng dịch vụ pháp luật uy tín, an toàn và được đảm bảo pháp lý lâu dài.

Dịch vụ tư vấn pháp luật tại Luật An Thiện Minh sẽ bao gồm các nội dung công việc như sau:

 • Tư vấn cho khách hàng về những điều kiện và hồ sơ cần thiết.
 • Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các loại hồ sơ, giấy tờ có liên quan.

Hỗ trợ soạn thảo văn bản pháp luật về dịch vụ tư vấn pháp luật mà khách hàng lựa chọn

 • Đại diện cho khách hàng thông qua văn bản ủy quyền để đi nộp hồ sơ tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nếu quý bạn đọc quan tâm và có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn về hoạt động cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hay các dịch vụ tư vấn pháp luật khác tại Luật An Thiện Minh, vui lòng liên hệ qua số Hotline: 0865.995.795 để được tư vấn bởi đội ngũ chuyên viên dày dặn kinh nghiệm, nhiệt tình giải đáp mọi thắc mắc của quý khách.

Hoặc tới trực tiếp địa chỉ: Phòng 401 Tòa B1 Udic Westlake, đường Võ Chí Công, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để được chúng tôi tư vấn chi tiết quy trình, thủ tục tại công ty.

 

Để lại bình luận

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top