[Mới nhất 2024] Điều kiện thành lập Công ty du lịch lữ hành quốc tế

du-lich-lu-hanh

Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Để được kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế, doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ các quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật liên quan. Trong bài viết dưới đây, Luật An Thiện Minh sẽ chia sẻ, cung cấp những thông tin cơ bản về quy định của pháp luật Việt Nam đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

-Cơ sở pháp lý:

 • Luật Du lịch số: 90/2017/QH-14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017;
 • Nghị định số: 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của BVăn hóa, thể thao và du lịch;
 • Nghị định số: 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
 • Nghị định số: 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành. 

1. Khái niệm và phạm vi hoạt động của Công ty du lịch lữ hành quốc tế

Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, là hình thức doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, bán và tổ chức tour du lịch cho khách nước ngoài vào Việt Nam hay khách Việt Nam đi nước ngoài.

Đối với các công ty du lịch lữ hành quốc tế được thực hiện các hoạt động dịch vụ du lịch sau:

+ Phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam;

+ Phục vụ khách di lịch Việt Nam ra nước ngoài;

+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;

Lưu ý: Đối với các công ty tour lữ hành quốc tế có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (Trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác).

2. Điều kiện và lưu ý khi thành lập công ty du lịch lữ hành quốc tế

Để có thể xin giấy phép đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, bạn cần thỏa các điều kiện sau:

2.1. Điều kiện về tư cách thâm gia kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành.

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 31 Luật Du lịch thì chỉ chủ thể tham gia kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành phải là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. Và doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành sau khi đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. 

2.2. Điều kiện về vốn.

Để thành lập công ty du lịch lữ hành quốc tế cần thỏa các quy định về vốn điều lệ, vốn ký quỹ và vốn pháp định, cụ thể:

– Vốn ký quỹ: Tùy vào phạm vi hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành mà doanh nghiệp đăng ký chi tiết, vốn ký quỹ đối với từng loại hình kinh doanh lữ hành cụ thể được quy định như sau:

 • Phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng;
 • Phục vụ khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;
 • Phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

– Vốn điều lệ: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Vốn điều lệ của công ty 00 là tổng số vốn phải bằng hoặc cao hơn mức vốn ký quỹ.

– Vốn pháp định: phải bằng hoặc cao hơn mức vốn ký quỹ.

2.3. Điều kiện về nhân sự phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

– Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

3. Trình tự, thủ tục đề nghị xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Để thành lập công ty lữ hành quốc tế thì cần thực hiện hai bước là xin Giấy phép đăng kí kinh doanh và xin Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Bước 1: Xin giấy phép kinh doanh, bao gồm các hồ sơ:

 • Đơn đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Điều lệ Công ty;
 • Danh sánh thành viên hoặc cổ đông sáng lập công ty;
 • Bản sao chứng thực CMND/CCCD/hộ chiếu người đại diện pháp luật và các thành viên Công ty.

* Hồ sơ nộp tại: Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ ở chính.

* Thời gian trả kết quả: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

du-lich-lu-hanh

Bước 2: Xin Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (giấy phép con), bao gồm các hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh doanh lữ hành quốc tế.
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.
 • Các giấy tờ xác nhận vốn ký quỹ tại ngân hàng thương mại.
 • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Bản sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định.

Hồ sơ nộp tại: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Thời hạn trả kết quả:

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ xem xét, thẩm định hồ sơ và thực hiện cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp;
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Doanh nghiệp cần điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nộp lại và chờ kết quả.

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế hiện nay tương đối phức tạp và yêu cầu tuân thủ những nguyên tắc cơ bản về nội dung. Do đó, nhiều doanh nghiệp vô cùng vất vả để hoàn thành được thủ tục này. Luật An Thiện Minh là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, chúng tôi thực hiện tư vấn miễn phí cho Quý khách hàng về thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Để lại bình luận

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top